Blicken från norr – Nathanael Gerhard af Schultén och fregatten Dianas expedition till Medelhavet 1786–1787

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Vetenskapsmannen Nathanael Gerhard af Schultén (1750–1825) deltog på endiplomatisk expedition ombord på kungliga örlogsfregatten Diana 1786–1787 och besökte i detta sammanhang Gibraltar, Marockooch Italien. Genom att relatera Schulténs självbiografiska Levnadsteckning och delar av hans personliga brevväxling tillforskning kring europeiska uppfattningar om Nordafrika kan vi undersöka afSchulténs roll i skapandet och spridandet av kunskap om Marocko ochmedelhavsområdet. Artikeln tar även fasta på det intresse för sultanatetMarocko som uttrycktes av såväl Schulténs vänskapskrets som av grundaren förUppfostringssällskapet i Stockholm, Carl Christoffer Gjörwell. Utgående fråndet knappa källmaterial som har bevarats kan man härleda att Schultén, iegenskap av en representant för en utbildad elit, bidrog till att skapa ochuppehålla en bild av Nordafrika som väsensskilt från Medelhavets norra kustområden.

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)9–20
TidskriftAuraica: Scripta A Societate Porthan Edita
Volym1
Utgåva9
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • 18th century
  • Sweden
  • North Africa
  • Italy
  • History of science

Citera det här