Bis(1-propyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-diazene - An innovative multifunctional radical generator providing flame retardancy to polypropylene even after extended artificial weathering

Mélanie Aubert, Carl Eric Wilén*, Rudolf Pfaendner, Simon Kniesel, Holger Hoppe, Michael Roth

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  42 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Bis(1-propyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-diazene - An innovative multifunctional radical generator providing flame retardancy to polypropylene even after extended artificial weathering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Chemistry

  Material Science

  Medicine and Dentistry