Biotic and abiotic drivers affect parasite richness, prevalence and abundance in Mytilus galloprovincialis along the Northern Adriatic Sea

C. Bommarito*, M. Wahl, D. W. Thieltges, C. Pansch, M. Zucchetta, F. Pranovi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biotic and abiotic drivers affect parasite richness, prevalence and abundance in Mytilus galloprovincialis along the Northern Adriatic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Earth and Planetary Sciences

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences