Bionic Microbubble Neutrophil Composite for Inflammation-Responsive Atherosclerotic Vulnerable Plaque Pluripotent Intervention

Fangfang Liu, Yang Mao, Jiaqi Yan, Yu Sun, Zhihua Xie, Fei Li, Fei Yan, Hongbo Zhang*, Pengfei Zhang

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)
20 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bionic Microbubble Neutrophil Composite for Inflammation-Responsive Atherosclerotic Vulnerable Plaque Pluripotent Intervention”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry