Biomolecular modeling on iOS devices: Review and software comparison

Anastasiia Razdaibiedina, Mykhaylo Khobzey, Sergii Vakal*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biomolecular modeling on iOS devices: Review and software comparison”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Medicine and Dentistry