Biomass fractionation and lignin fractionation towards lignin valorization

Jiayun Xu, Chenyu Li, Lin Dai*, Chunlin Xu, Yongda Zhong, Faxin Yu*, Chuanling Si*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Biomass fractionation and lignin fractionation towards lignin valorization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap