Biogas reforming over al‐co catalyst prepared by solution combustion synthesis method

Manapkhan Zhumabek, Galina Xanthopoulou, Svetlana A. Tungatarova, Tolkyn S. Baizhumanova, George Vekinis, Dmitry Yu Murzin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
67 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biogas reforming over al‐co catalyst prepared by solution combustion synthesis method”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Chemical Engineering