Biodistribution, Excretion, and Toxicity of Inorganic Nanoparticles

Eudald Casals Mercadal, G Casals, V Puntes, Jessica Rosenholm

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
8 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Biodistribution, Excretion, and Toxicity of Inorganic Nanoparticles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar