Bioactive phenolic substances in industrially important tree species. Part 1: Knots and stemwood of different spruce species

Stefan Willför, Linda Nisula, Jarl Hemming, Markku Reunanen, Bjarne Holmbom

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    64 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Bioactive phenolic substances in industrially important tree species. Part 1: Knots and stemwood of different spruce species”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Agricultural and Biological Sciences