Bimolecular Recombination in Regioregular and Regiorandom Poly(3-Hexylthiophene):PCBM Using Photoinduced Absorption Spectroscopy

Harri Aarnio, Ronald Österbacka*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bimolecular Recombination in Regioregular and Regiorandom Poly(3-Hexylthiophene):PCBM Using Photoinduced Absorption Spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap