Beyond hydrophobicity: how F4-TCNQ doping of the hole transport material improves stability of mesoporous triple-cation perovskite solar cells

Maning Liu, Staffan Dahlström, Christian Ahläng, Sebastian Wilken, Aleksandr Degterev, Mahboubeh Habadian, Anastasia Matuhina, Magnus Markkanen, Kerttu Aitola, Aleksi Kamppinen, Jan Deska, Oliver Mangs, Mathias Nyman, Peter D. Lund, Jan-Henrik Smått, Ronald Österbacka*, Paola Vivo

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Beyond hydrophobicity: how F4-TCNQ doping of the hole transport material improves stability of mesoporous triple-cation perovskite solar cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science