Better Think Twice: Assessing the Short-Term Effects on Political Support of a Local Level Referendum

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument

39 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Better Think Twice: Assessing the Short-Term Effects on Political Support of a Local Level Referendum”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap