beta-Linked mono- and oligovalent mannosides by Click-approach: Synthesis and immunological screening

Chinmoy Mukherjee, Ranta Kaarina, Savolainen Johannes, Reko Leino

Forskningsoutput: Övriga bidrag

OriginalspråkOdefinierat/okänt
StatusPublicerad - 2012

Citera det här