Benefits and Prerequisites Associated with the Adoption of Oral 3D-Printed Medicines for Pediatric Patients: A Focus Group Study among Healthcare Professionals

Maria Rautamo*, Kirsi Kvarnström, Mia Sivén, Marja Airaksinen, Pekka Lahdenne, Niklas Sandler

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Benefits and Prerequisites Associated with the Adoption of Oral 3D-Printed Medicines for Pediatric Patients: A Focus Group Study among Healthcare Professionals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap