Bemötande av personer som lämnat ett religiöst samfund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Sammanfattning

Som doktorand vid Enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, arbetar jag med en doktorsavhandling med arbetsrubriken ”Utvecklande av vården för personer som erfar lidande och ohälsa efter att ha lämnat ett religiöst samfund”. Avhandlingen består av tre olika delstudier och publiceras i form av en artikelavhandling skriven på engelska, förhoppningsvis under våren 2022.
Enligt informanterna finns det ett stort behov av mera kunskap och medvetenhet om denna problematik inom vården. Deras budskap till vårdpersonalen var att det kan vara svårt för en utomstående att förstå vilka svårigheter man kan möta, efter att man lämnat ett religiöst samfund, speciellt om man tillhört det hela sitt liv. Därför poängterade de att det finns behov av mera utbildning för vårdpersonal och terapeuter, för att vården och förståelsen kan förbättras. De lyfte fram viktiga teman som utbildningen kunde innehålla, och dessa kan användas när vi strävar efter att utveckla kurser inom detta område.
Att vara i en livssituation där man lämnat sitt religiösa samfund kräver alltså en djup förståelse från vårdpersonal. Arbetet med min avhandling fortsätter. Tillsammans kan vi jobba för att medvetenheten om denna problematik ökar, så att människor som lider i denna kontext, kunde få bättre hjälp och stöd inom vården.
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)14-16
Antal sidor2
TidskriftVård i fokus
Volym39
Utgåva1
StatusPublicerad - 1 mars 2022
MoE-publikationstypD1 Artikel i en branschtidskrift

Nyckelord

  • vårdande
  • caring science
  • religious disaffiliation

Citera det här