Being young in a changing world: How temperature and salinity changes interactively modify the performance of larval stages of the barnacle Amphibalanus improvisus

Ali Nasrolahi*, Christian Pansch, Mark Lenz, Martin Wahl

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Being young in a changing world: How temperature and salinity changes interactively modify the performance of larval stages of the barnacle Amphibalanus improvisus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap