Behaviour of different bioactive glasses incorporated in polydimethylsiloxane endodontic sealer

Niko Pekka J. Hoikkala*, Minna Siekkinen, Leena Hupa, Pekka K. Vallittu

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Behaviour of different bioactive glasses incorporated in polydimethylsiloxane endodontic sealer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Medicine and Dentistry

Engineering