Bayesian Statistics to Elucidate the Kinetics of γ-Valerolactone from n-Butyl Levulinate Hydrogenation over Ru/C

Sarah Capecci, Yanjun Wang, Jose Delgado, Valeria Casson Moreno, Mélanie Mignot, Henrik Grénman, Dmitry Yu Murzin, Sébastien Leveneur*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bayesian Statistics to Elucidate the Kinetics of γ-Valerolactone from n-Butyl Levulinate Hydrogenation over Ru/C”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemical Engineering

Chemistry

Engineering

Computer Science

Material Science