Baltic herring (Clupea harengus membras) protein isolate produced using the pH-shift process and its application in food models

Tanja Kakko, Ella Aitta, Oskar Laaksonen, Pasi Tolvanen, Lauri Jokela, Tapio Salmi, Annelie Damerau, Baoru Yang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
50 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Baltic herring (Clupea harengus membras) protein isolate produced using the pH-shift process and its application in food models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Food Science