Automated segmentation of acute stroke lesions using a data-driven anomaly detection on diffusion weighted MRI

Sanaz Nazari-Farsani, Mikko Nyman, Tomi Karjalainen, Marco Bucci, Janne Isojärvi, Lauri Nummenmaa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Automated segmentation of acute stroke lesions using a data-driven anomaly detection on diffusion weighted MRI”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap