Auto-gasification of a biofuel

M. P. Järvinen*, R. Zevenhoven, E. K. Vakkilainen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Auto-gasification of a biofuel”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi