Attenuation of rare earth elements in a boreal estuary

Mats E. Åström*, Peter Österholm, Jon Petter Gustafsson, Miriam Nystrand, Pasi Peltola, Linda Nordmyr, Anton Boman

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Attenuation of rare earth elements in a boreal estuary”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Engineering

Medicine and Dentistry

Material Science