Att utveckla undervisningen tillsammans – Ett praktiskt exempel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sammanfattning

Under tiden 2011-2015 fungerade Handelshögskolan vid Åbo Akademi (Finland) som en av universitetets två kvalitetsenheter inom utbildning. Projektperioden innebar stora satsningar på pedagogisk utveckling. En av huvudsatsningarna var att skapa en systematisk utvecklingsprocess i syfte att uppmuntra den undervisande personalen att jobba tillsammans för att utveckla sig själva, sin undervisning, sitt ämne och institutionen i sin helhet. Ett verktyg som utarbetades är den så kallade Lärande i fokus (LiF)-modellen. I detta exempel presenterar vi LiF-modellen, hur den planerats och utformats. Erfarenheter och resultat kring införandet av modellen diskuteras och en omarbetad LiF-modell föreslås. Modellen kan användas även i andra kontexter och vid andra lärosäten, enheter och grupper.
OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)77–84
TidskriftHögre utbildning
Volym6
Nummer1
StatusPublicerad - 2016
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Citera det här