Att leva rätt och dö saligt. Sions Missionstidnings nekrologer som utformare av kollektivets minne åren 1935-2014

Gerd Snellman, Jakob Dahlbacka (Redaktör), Kim Groop (Redaktör)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

33 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I artikeln beskrivs historiebruket inom den svenskspråkiga österbottniska Rauhan Sana-riktningen. I forskningen som tar sin avstamp i de tyska forskarna Aleida och Jan Assmans forskning om kollektivt minne påvisas att nekrologerna i Sions Missionstidning innehade en central roll i skapandet och upprätthållandet av de svenskspråkiga laestadianernas kollektiva minne. De fungerade som kommunikativt medel för historiebruket inom rörelsen. I nekrologerna beskrevs det goda livet och den goda döden enligt det laestadianska traditionsinnehållet under olika epoker av undersökningsperioden.

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)167–194
TidskriftStudies on religion and memory
Volym3
StatusPublicerad - 2017
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • Cultural memory

Citera det här