Asymmetric heterogeneous catalysis: Science and engineering

Dmitry Yu Murzin*, Päivi Mäki-Arvela, Esa Toukoniitty, Tapio Salmi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

227 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Asymmetric heterogeneous catalysis: Science and engineering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap