A57Fe Mössbauer Study ofREBa2Fe3O8+wTriple Perovskites with Varied Oxygen Content (RE=Dy, Er, and Y)

J. Lindén*, A. Kjekshus, P. Karen, J. Miettinen, M. Karppinen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A<sup>57</sup>Fe Mössbauer Study ofREBa<sub>2</sub>Fe<sub>3</sub>O<sub>8+w</sub>Triple Perovskites with Varied Oxygen Content (RE=Dy, Er, and Y)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar