A57Fe Mössbauer Study of the Cubic Perovskite-Type Phase LaBa2Fe3O8+w(-0.20<w<0.83)

J. Lindén*, M. Lippmaa, P. Karen, A. Kjekshus, M. Karppinen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A<sup>57</sup>Fe Mössbauer Study of the Cubic Perovskite-Type Phase LaBa<sub>2</sub>Fe<sub>3</sub>O<sub>8+w</sub>(-0.20<w<0.83)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap