Associations between Physical Activity, Motor Skills, Executive Functions and Early Numeracy in Preschoolers

Anssi Vanhala*, Eero Haapala, Arja Sääkslahti, Airi Hakkarainen, Anna Widlund, Pirjo Aunio

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Associations between Physical Activity, Motor Skills, Executive Functions and Early Numeracy in Preschoolers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Neuroscience