Assessment of islet specificity of dihydrotetrabenazine radiotracer binding in rat pancreas and human pancreas

Veronica Fagerholm, Kirsi K Mikkola, Tamiko Ishizu, Eveliina Arponen, Saila Kauhanen, Kjell Någren, Olof Solin, Pirjo Nuutila, Merja Haaparanta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

52 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessment of islet specificity of dihydrotetrabenazine radiotracer binding in rat pancreas and human pancreas”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry