Assessment of Common Cyanotoxins in Cyanobacteria of Biological Loess Crusts

Tamara Dulić*, Zorica Svirčev, Tamara Palanački Malešević, Elisabeth J. Faassen, Henna Savela, Qingzhen Hao, Jussi Meriluoto

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
19 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessment of Common Cyanotoxins in Cyanobacteria of Biological Loess Crusts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science