Assessing the Photovoltaic Quality of Vacuum-Thermal Evaporated Organic Semiconductor Blends

Kaienburg Pascal *, Jungbluth Anna, Habib Ifran, Kesava Sameer Vajjala, Mathias Nyman, Riede Moritz K. *

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
15 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessing the Photovoltaic Quality of Vacuum-Thermal Evaporated Organic Semiconductor Blends”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering