Ash melting behaviour of reed and woody fuels blends

Siim Link*, Patrik Yrjas, Daniel Lindberg, Andres Trikkel, Valdek Mikli

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ash melting behaviour of reed and woody fuels blends”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences