Artifact for determining resolution of imaging based on electromagnetic radiation and/or mechanical waves

Niklas Sandler (Uppfinnare), Johan Nyman (Uppfinnare)

Forskningsoutput: Patent

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Artifact for determining resolution of imaging based on electromagnetic radiation and/or mechanical waves”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi