Are social and traditional entrepreneurial intentions really that different?

Susana Correia Santos*, Shahrokh Nikou, Malin Brännback, Eric Liguori

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Are social and traditional entrepreneurial intentions really that different?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi