Are In-the-Moment Resilience Processes Predicted by Questionnaire-Based Measures of Resilience?

Daniel Ventus*, Patrik Söderberg

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sökresultat