Aqueous phase reforming of xylitol and xylose in the presence of formic acid

Matias Alvear, Atte Aho, Irina L. Simakova, Henrik Grénman, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aqueous phase reforming of xylitol and xylose in the presence of formic acid”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemical Engineering

Material Science

Physics