Aqueous phase reforming of alcohols over a bimetallic Pt-Pd catalyst in the presence of formic acid

Matias Alvear, Atte Aho, Irina L. Simakova, Henrik Grénman, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aqueous phase reforming of alcohols over a bimetallic Pt-Pd catalyst in the presence of formic acid”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar