Application of transient methods in three-phase catalysis: Hydrogenation of a dione in a catalytic plate column

Esa Toukoniitty, Johan Wärnå, Tapio Salmi, Päivi Mäki-Arvela, Dmitry Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Application of transient methods in three-phase catalysis: Hydrogenation of a dione in a catalytic plate column”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar