Application of bipolar electrochemistry to accelerate dew point corrosion for screening of steel materials for power boilers

Dorota Bankiewicz, Emil Vainio, Patrik Yrjas, Leena Hupa, Grzegorz Lisak

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Application of bipolar electrochemistry to accelerate dew point corrosion for screening of steel materials for power boilers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi