Anomaly detection in gravitational waves data using convolutional autoencoders

Filip Morawski*, Michal Bejger, Elena Cuoco, Luigia Petre

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
23 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Anomaly detection in gravitational waves data using convolutional autoencoders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Computer Science