Anomaly Detection in Gravitational Waves data using Convolutional AutoEncoders

Filip Morawski*, Michal Bejger, Elena Cuoco, Luigia Petre

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Anomaly Detection in Gravitational Waves data using Convolutional AutoEncoders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap