Annual variation in gobiid larval density in the northern Baltic Sea

R. Parmanne, Kai Lindström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Annual variation in gobiid larval density in the northern Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences