Annealing characteristics and calcium doping effects in the superconducting Pb2CuSr2[Eu1-xCax]Cu 2O8+δ system

T. Karlemo*, M. Karppinen, L. Niinistö, J. Lindén, M. Lippmaa

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  6 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Annealing characteristics and calcium doping effects in the superconducting Pb<sub>2</sub>CuSr<sub>2</sub>[Eu<sub>1-x</sub>Ca<sub>x</sub>]Cu <sub>2</sub>O<sub>8+δ</sub> system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Kemiska föreningar

  Fysik och astronomi