Analysis of urine using electronic tongue towards non-invasive cancer diagnosis

Mohammed Zniber, Parastoo Vahdatiyekta, Tan-Phat Huynh*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
52 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis of urine using electronic tongue towards non-invasive cancer diagnosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology