Analysis of nodularin-R in eider (Somateria mollissima), roach (Rutilus rutilus L.), and flounder (Platichthys flesus L.) liver and muscle samples from the western Gulf of Finland, northern Baltic Sea

Vesa O. Sipiä*, Olli Sjövall, Terhi Valtonen, Deborah L. Barnaby, Geoffrey A. Codd, James S. Metcalf, Mikael Kilpi, Olli Mustonen, Jussi A.O. Meriluoto

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis of nodularin-R in eider (Somateria mollissima), roach (Rutilus rutilus L.), and flounder (Platichthys flesus L.) liver and muscle samples from the western Gulf of Finland, northern Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science