An Unbiased Functional Genetics Screen Identifies Rare Activating ERBB4 Mutations

Deepankar Chakroborty, Veera K. Ojala, Anna M. Knittle, Jasmin Drexler, Mahlet Z. Tamirat, Regina Ruzicka, Karin Bosch, Johanna Woertl, Susanne Schmittner, Laura L. Elo, Mark S. Johnson, Kari J. Kurppa, Flavio Solca, Klaus Elenius*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An Unbiased Functional Genetics Screen Identifies Rare Activating ERBB4 Mutations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology