An N-glycan on the C2 domain of JAGGED1 is important for Notch activation

Yao Meng, Sami Sanlidag, Sacha A Jensen, Sean A Burnap, Weston B Struwe, Andreas H Larsen, Xinyi Feng, Shruti Mittal, Mark S P Sansom, Cecilia Sahlgren, Penny A Handford*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
38 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An N-glycan on the C2 domain of JAGGED1 is important for Notch activation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology