An extracellular receptor tyrosine kinase motif orchestrating intracellular STAT activation

Katri Vaparanta, Anne Jokilammi, Mahlet Tamirat, Johannes A.M. Merilahti, Kari Salokas, Markku Varjosalo, Johanna Ivaska, Mark S. Johnson, Klaus Elenius*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
13 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An extracellular receptor tyrosine kinase motif orchestrating intracellular STAT activation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology