An Evidence-Based Framework for Reducing Occupational Stress and Burnout in Pakistani Universities

Naima Akhtar Malik*, Kaj Björkqvist

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
14 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An Evidence-Based Framework for Reducing Occupational Stress and Burnout in Pakistani Universities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Agricultural and Biological Sciences