An analysis of question style and type in official Finnish asylum interview transcripts

Jenny Skrifvars*, Julia Korkman, Veronica Sui, Tanja van Veldhuizen, Jan Antfolk

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An analysis of question style and type in official Finnish asylum interview transcripts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap