Amine functionalized deep eutectic solvent for CO2 capture: Measurements and modeling

Shokat Sarmad, Dariush Nikjoo, Jyri-Pekka Mikkola

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Amine functionalized deep eutectic solvent for CO<sub>2</sub> capture: Measurements and modeling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar